Xe tải van có được chạy vào giờ cao điểm? Chạy giờ cấm tải tại Tp.Hồ Chí Minh

Vào ngày 16 tháng 09 năm 2019, UBND Thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Quyết Định số: 23/2019/QĐ-UBND “VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2018/QĐ-UBND NGÀY 19 THÁNG 7 NĂM 2018 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY ĐỊNH VỀ HẠN CHẾ VÀ CẤP PHÉP Ô TÔ CHỞ HÀNG, Ô TÔ TẢI LƯU THÔNG TRONG KHU VỰC NỘI ĐÔ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH”

Trong đó có Quy định các dòng xe được phép lưu thông vào nội thành trong giờ cao điểm và các dòng xe bị hạn chế lưu thông vào nội thành, nội dung chi tiết như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung tên gọi và một số điều của Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

1. Tên gọi Quyết định được sửa đổi như sau:

“Quyết định ban hành Quy định về hạn chế ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minhˮ.

2. Điều 1 của Quyết định được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 1. Ban hành kèm Ouyết định này Quy định về hạn chế ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minhˮ.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hạn chế và cấp phép ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quy định như sau:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định về thời gian hạn chế xe ô tô chở hàng, ô tô tải lưu thông trong khu vực nội đô thành phố nhằm gim thiểu ùn tắc giao thông và tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong khu vực nội đô thành phố.

2. Các loại phương tiện không bị điều chỉnh bởi Quy định này gồm:

a) Xe quân sự, xe công an, xe chữa chy đi làm nhiệm vụ.

b) Xe thuộc lực lượng Thanh tra giao thông vận tải đi làm nhiệm vụ.

c) Xe tang.

d) Xe bn tải.

e) Xe tải van có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông dưới 950 kg.”

2. Bổ sung Khoản 13 và Khoản 14 Điều 2 của Quy định như sau:

Điều 2. Giải thích từ ngữ:

13. Xe tải van: là ô tô tải thùng kín có khoang chở hàng liền với ca bin, có bố trí cửa để xếp, dỡ hàng.

14. Ô tô chở hàng chuyên dùng (Xe tải chuyên dùng): là ô tô chở hàng có kết cấu và trang bị để thực hiện một chức năng, công dụng đặc biệt”.

3. Bổ sung Khoản 3 và Khoản 4 Điều 3 của Quy định như sau:

Điều 3. Đối tượng và thời gian hạn chế lưu thông:

3. Phương tiện được thông qua phương án lưu thông tạm thời vào giờ hạn chế lưu thông:

a) Xe tải phục vụ cho việc sửa chữa sự cố công trình điện của các Công ty trực thuộc Điện lực, các doanh nghiệp có chức năng truyền tải, phân phối điện năng.

b) Xe tải phục vụ cho việc ứng cứu thông tin, sửa chữa sự cố của các Công ty trực thuộc Bưu điện, Viễn thông.

c) Xe tải phục vụ cho việc làm nhiệm vụ khc phục sự cố thiên tai, dịch bệnh hoặc xe đi làm nhiệm vụ trong tình trạng khẩn cấp theo quy định của pháp luật.

d) Xe tải phục vụ cho việc bảo trì, sửa chữa sự cố, ứng cứu thiên tai lĩnh vực chiếu sáng công cộng, đèn tín hiệu giao thông, cầu, đường, cấp nước, thoát nước, cây xanh của các doanh nghiệp thực hiện công tác cung ứng sản phẩm dịch vụ công.

e) Xe tải vận chuyển máu, chế phẩm máu, ôxy và vắc-xin của doanh nghiệp vận tải có hợp đồng vận chuyển, cung cấp cho bệnh viện, trung tâm tế, điểm tiêm chủng.

g) Xe tải vận chuyển dụng cụ, thiết bị của các cơ quan, đoàn thể, cá nhân phục vụ lễ hội, sự kiện tại thành phố theo chủ trương, kế hoạch của y ban nhân dân thành phố.

h) Xe tải vận chuyển đạo cụ các đoàn múa Lân Sư Rồng phục vụ Tết Nguyên Đán hàng năm theo đề nghị bằng văn bản của Sở Văn hóa và Thể thao.

i) Xe tải chuyên dùng phục vụ vận chuyển tiền, vàng bạc đá quý của Ngân hàng nhà nước, Kho bạc nhà nước.

k) Xe tải chuyên dùng cứu hộ giao thông của doanh nghiệp có chức năng cứu hộ giao thông (tham gia xử lý cẩu, kéo, chở xe ôtô bị sự cố, tai nạn giao thông).

l) Xe tải chuyên dùng vận chuyển nước sạch phục vụ nhu cầu đời sống của nhân dân.

m) Xe tải nhẹ phục vụ vận chuyển phát hành thư, báo, bưu phẩm, bưu kiện của Bưu điện; Xe thư viện số lưu động.

n) Xe tải nhẹ vận chuyển dịch vụ thư của các doanh nghiệp được Sở Thông tin và Truyền thông hoặc Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cung ứng dịch vụ chuyển phát thư hoặc giấy phép bưu chính để vận chuyển dịch vụ thư.

o) Xe tải nhẹ (thùng kín, đông lạnh) vận chuyển một số loại thực phẩm tươi sống (thịt, cá, thủy hải sản), hoa tươi, con giống xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có chức năng mua bn, chế biến thực phẩm tươi sống.

p) Xe tải nhẹ vận chuyển suất ăn công nghiệp, một số loại thực phẩm tươi sống (thịt, cá, thủy hải sản) của doanh nghiệp có chức năng vận chuyển suất ăn công nghiệp hoặc chế biến thực phẩm tươi sống phục vụ các trung tâm xã hội, trường học, bệnh viện, siêu thị.

q) Xe ti nhẹ vận chuyển một số loại thực phẩm (thịt, cá, thủy hải sản, trng, rau, c, quả tươi) của các doanh nghiệp tham gia chương trình Bình ổn thị trường theo Kế hoạch của y ban nhân dân thành phố.

4. Phương tiện được xem xét thông qua phương án lưu thông tạm thời trong các khong thời gian từ 09 giờ đến 16 giờ và từ 20 giờ đến 22 giờ:

a) Xe tải nặng vận chuyển các loại vật tư, thiết bị phục vụ thi công một số hạng mục đặc thù thuộc các công trình trọng điểm của thành phố.

b) Xe ti nặng vận chuyển chất thải nguy hại (theo Quyết định số 85/2007/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2007 cy ban nhân dân thành phố) theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường; xe thu gom, vận chuyển bùn hầm cầu, bùn nạo vét (theo Quyết định số 73/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2007 của y ban nhân dân thành phố).

c) Xe tải chuyên dùng vận chuyển xăng dầu phục vụ hoạt động hàng không.

d) Xe tải chuyên dùng vận chuyển rác thải sinh hoạt, rác thải y tế.”

4. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 2 Điều 13 của Quy định như sau:

Điều 13. Trách nhiệm của cơ quan có liên quan:

1. Sở Giao thông vận tải triển khai thực hiện tổ chức việc lưu thông tạm thời cho một số đối tượng trong khu vực nội đô thành phố được quy định tại Khoản 3 Điều 2 của Quyết định này; trong đó, quy định thời gian, lộ trình lưu thông đảm bo công khai, minh bạch.

2. Công an thành phố, Thanh tra Sở Giao thông vận tải và y ban nhân dân các quận – huyện theo chức năng và quyền hạn có trách nhiệm kiểm tra việc chấp hành lưu thông và xử lý các trường hợp vi phạm đối với các đối tượng được quy định tại Khoản 3 Điều 2 của Quyết định này theo quy định pháp luật.”

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 9 năm 2019.

2. Quyết định này bãi bỏ Điều 6, Điều 7, Điều 8 Chương II, Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12 Chương III và Phụ lục 2, Phụ lục 3, Phụ lục 4, Phụ lục 5, Phụ lục 6, Phụ lục 7 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

3. Quyết định này thay thế Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về ngưng hiệu lực một phần đối với Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Công an thành phố, Thủ trưởng các Sở – ban – ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận – huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Như vậy, theo Điều 1, khoản 2 e, quyết định mới của UBND Thành phố vừa ban hành, các dòng “xe tải van có khối lượng chuyên chở cho phép tham gia giao thông dưới 950kg” sẽ được lưu thông vào nội thành Hồ Chí Minh sẽ không bị hạn chế. Đây là một lợi thế cho dòng xe tải van của Suzuki là Super Carry Blind Van có tải trọng cho phép là 580kg.

Để biết thêm thông tin chi tiết về Quyết định mới và hiểu rõ hơn về dòng xe tải van Super Blind van của Suzuki. Quý khách liên hệ với Đại lý Suzuki Nam Á – Đại lý 3S uỷ quyền chính thức của Việt Nam Suzuki.

Hotline: 0908.589.9900908.71.59.59

Zalo: 0908.589.990 (Tùng Nguyễn)

Website: https://suzukivn.com/suzuki-blind-van/http://suzuki-binhduong.com/

Quy định về cấm xe tải vào nội thành Hồ Chí Minh https://suzukivn.com/xe-tai-van-co-duoc-chay-vao-gio-cao-diem-chay-gio-cam-tai-tai-tp-ho-chi-minh/

Ẩn
0908 589 990
Show Buttons
Hide Buttons